COM PROTEGIM LES SEVES DADES PERSONALS?

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: AGUSTÍN VALLS BERDÚN N.I.F nº: 37274478B Adreça postal: C/ CASANOVA 115 3º 1ª. 08036 BARCELONA. Correu electrònic: avalls@campireport.com

 

2. Amb quina finalitat continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels usuaris amb la finalitat d'oferir-li els serveis informatius, periodístics i de màrqueting digital de CAMPIREPORT, dirigit per AGUSTÍN VALLS BERDÚN, i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

 

3. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s'escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment que ens va oferir durant la seva recollida.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades no es comunicaran a cap altre entitat, excepte en casos d'obligació legal.

 

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

 

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a avalls@campireport.com

 

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot adreçar-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).